SZLAKI

DRWĘCA
Drwęca na całej długości stanowi rezerwat wodny zwany „Rzeka Drwęca”, utworzony w celu ochrony środowiska wodnego i bytujących w nim ryb, a w szczególności dla ochrony środowiska pstrąga, łososia, troci i certy. Został on powołany w 1961 roku i swoim zasięgiem obejmuje rzekę Drwęcę wraz z niektórymi odcinkami ich dopływów. Jest to najdłuższy rezerwat ichtiologiczny w Polsce o powierzchni chronionej 444,38 ha. (…więcej)

 

WEL
Wel jest największym dopływem Drwęcy o długości 98,5 km.i powierzchni dorzecza 810,1 km.2.Szlak kajakowy należy do najbardziej atrakcyjnych w tej części kraju,gdyż składa się z urozmaiconych krajobrazowo odcinków. Przepływa przez 10 jezior, do których należą: Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Mała,Jakubowo, Rumian , Zarybinek, Tarczyńskie , Grądy , Zakrocz, Lidzbarskie i Fabryczne.Spływ rzeką można zrealizować w cztery lub pięć dni i przedłużyć go o odcinek Drwęcy i zwiedzanie Pojezierza Brodnickiego. (…więcej)

 

SKARLANKA
Skarlanka, której źródła znajdują się kilka kilometrów na północny zachód od Nowego Miasta. Z mokradeł znajdujących się przy jeziorze Skarlińskim, na wysokości 97,5 m n.p.m. bierze swój początek ta malownicza rzeczka. Jej długość wynosi 37,1 km a spadek wyrównany rzeki 0,072%. Skarlanka płynie licznymi rynnami subglacyjnymi i przepływa przez wiele jezior – Skarlińskie, Wielkie Partęczyny, Dębno, Robotno, Kurzyny, Strażym i Bachotek, uchodząc do Drwęcy na poziomie 70,7 m n.p.m. (…więcej)

 

IŁAWKA

Rzeka Iławka wypływa z najdłuższego jeziora w Polsce-Jezioraka i uchodzi do rzeki Drwęcy. Jest to łatwy szlak kajakowy,nie sprawia trudności nawet początkującym kajakarzom. Długość szlaku to ok. 17 km. (…więcej)