SKARLANKA

Skarlanka, której źródła znajdują się kilka kilometrów na północny zachód od Nowego Miasta. Z mokradeł znajdujących się przy jeziorze Skarlińskim, na wysokości 97,5 m n.p.m. bierze swój początek ta malownicza rzeczka. Jej długość wynosi 37,1 km a spadek wyrównany rzeki 0,072%. Skarlanka płynie licznymi rynnami subglacyjnymi i przepływa przez wiele jezior – Skarlińskie, Wielkie Partęczyny, Dębno, Robotno, Kurzyny, Strażym i Bachotek, uchodząc do Drwęcy na poziomie 70,7 m n.p.m.

 

Rzeka Skarlanka (37 km) jest głównym ciekiem malowniczego Pojezierza Brodnickiego, która odwadnia większość jego jezior. Początek malowniczego szlaku kajakowego znajduje się na malowniczym Jeziorze Skarlińskim. Wysokie zarośnięte szuwarami brzegi są otoczone domostwami-brak jest lasów.

 

Wodowania mogą mieć miejsca:
1. Na wschodnim krańcu jeziora – ok. 400 m polną drogą na zachód od szosy Nowe Miasto Lubawskie – Skarlin lub ok. 1,5 km od tego miejsca, bezpośrednio z szosy-na północnym brzegu;

 

2. Na zachodnim krańcu jeziora, gdzie szosa Nowe Miasto Lubawskie- Biskupiec dochodzi koło Wawrowic bezpośrednio do brzegu (przy wpływie Skarlanki).
Wypływ Skarlanki z jeziora znajduje się w zarośniętym zachodnim brzegu. Konieczne jest przeniesienie kajaka przez drogę.

 

Młyn Biedaszek powoduje konieczność kolejnego przenoszenia kajaków. Bieg Skarlanki jest wąski, kręty, dużo płycizn. Płynie się lasem sosnowym, olchowym, omija się kolejne przeszkody- zastawki, zwalone drzewa.

 

Na 13,2 km Jezioro Wielkie Partęczyny na obrzeżu Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Dalej można kontynuować wędrówkę poprzez jezioro Dębno, Robotno, Strażym, Bachotek aż do Drwęcy.